Verneutstyr

En nødvendighet

Det finnes utrolig mange unnskyldninger for hvorfor en ikke vil eller trenger å bruke verneutstyr. Men faktum er at verneutstyr reduserer faren for skader og sykdom betraktelig. Vi vet også at bruken av verneutstyr på fritiden og i hobbyrom er ALT for lav. Samtidig er HMS og verneutstyr i arbeidslivet høyt prioritert. Hvorfor er vi da så sløve med å bruke verneutstyr når vi jobber hjemme?

 

En viktig rutine!


Å komme i gang med bruk av verneutstyr handler om vaner, rutiner og tilgjengelighet. Dagens utstyr er heldigvis såpass behagelig å ha på at det ofte er mer behagelig å ha de på enn å gå uten. Det blir litt som med bilbelte; før visste vi ikke bedre så da kjørte vi bil uten belte. Nå er det derimot svært få av oss som finner det naturlig.  Vi vet også at flere av dere ofte jobber alene i verkstedet uten noen som kan melde fra dersom en skade skulle oppstå; HMS er derfor ekstra viktig! Vi anbefaler å ha verneutstyret lett tilgjengelig der du jobber, slik at du unngår at det føles som ekstra arbeid å finne det frem. Lag deg enkle og gode vaner i verkstedet, slik at sikkerheten din blir ivaretatt.

I arbeid med tre og maskiner er det noen ting som er ekstra viktige å huske på:

Beskytt hodet


Vi anbefaler bruk av ansiktsskjerm som et minimum, spesielt ved tredreiing. I arbeid med tre og maskiner er det viktig å beskytte hodet. Hodeskader kan ofte medføre alvorlige skader, og er noe av det vanligste som forekommer i et verksted og dessverre forekommer de alt for ofte. En ansiktsskjerm med hode- og pannebeskyttelse er derfor å anbefale!

Beskytt synet


Ved trearbeid er vi ekstra utsatt for å få spon, flis og støv på øynene og derfor er det veldig viktig å beskytte øynene ved bruk av vernebriller. Ytre påvirkning som støv og andre fremmedlegemer kan påvirke synet og det kan være utrolig lett å få flis/støv på øyet når en driver med saging, fresing og dreiing. Et par vernebriller kan spare deg for mye ubehag.

Beskytt luftveiene

 

Dessverre er det slik at noen oppgaver i verkstedet kan være direkte helsefarlige. Det er viktig å beskytte seg slik at ikke forurensning kommer inn i lunger og luftveier. Åndedrettsvern må imidlertid være tilpasset forurensningen i luften der du skal jobbe, ellers gir det lite eller ingen beskyttelse.

For beskyttelse av luftveiene har man mange muligheter å velge i:

Det vanligste er engangsmasker, men dette blir ofte kostbart i lengden. Halvmasker med utskiftbare filter er også en mulighet. Jobber du for eksempel med pyrografi kan en maske med karbonfilter være en fordel da denne fjerner røyken fra arbeidet. Trenger du ekstra beskyttelse av luftveiene er en maske med friskluftsvifte og filter et godt alternativ.