Søylebormaskin

Nova Voyager er en stor søylebormaskin med svært god kapasitet og smart teknologi.

Nova Voyager er en stor søylebor med kraftig søyle, stor solid base og regulerbart bord i støpegods. Der den skiller seg fra andre søylebor er i motoren og elektronikken:

DVR motoren er helt trinnløs uten reimdrift; den driver direkte på akslingen. Teknologien gjør at man ikke mister kraft i overføringen slik som man gjør med reimer. I tillegg holder den konstant hastighet da den regulerer seg selv etter belastningen som påføres.

Man kan la maskinen automatisk stille inn hastighet etter bor (forstnerbor, flatbor, hullsag m.m), diameter, bordybde, type materiale (tre, stål, aluminium etc.). Maskinen velger da riktig turtall og nødvendig kraft som må til. Når du starter boringen sørger DVR teknologien for å holde konstant hastighet under hele boreprosessen. Bordybde styres også av maskinen, du må selvsagt nullstille maskinen mot emnet før boringen starter, og når rett dybde er oppnådd stopper maskinen. Den kan også gå i revers etter stopp slik at både bor og spon dras ut av hullet. Ypperlig hvis du skal bore mange like hull.

Motoren på hele 2 HK har masse krefter og er svært stillegående. Den bruker kun den mengde strøm som er nødvendig slik kan du ofte spare opptil 50% energi. I displayet kan du gjøre en mengde valg, du kan sette bruker begrensninger på enkelte funksjoner, passordbeskyttelse, lagre favorittinnstillinger, tilpasse meny og mye mer.

Maskinen kan enkelt kobles til en pc og oppdateres med siste programvare.

Kort oppsummering av noen bruksfordeler:

- Intelligent hastighetsvalg gir riktig hastighet til ethvert prosjekt
- 50 - 5500 o/min, trinnløs justerbart, (50-3000 er standard i meny)
- Ingen reimer, stillegående og sikker i bruk, få bevegelige deler
- Sakte start for å bore ledehull automatisk
- Funksjon for assisstert gjengetapping (manuell mating)
- Digital avlesning av hastighet, % kraftforbruk
- Elektronisk bremsing
- Automatisk start for gjentagende boring
- Digital dybdeavlesning ved boring, samt nullstilling
- Ratthjul for justering av hastighet manuelt
- Revers
- Velg mellom millimeter og tommeskala
- Sensorteknologi overvåker hastighet, kraft og vibrasjoner, beskytter maskin og bruker
- Mekanisk og digital dybdestopp, samt digital avlesning for nøyaktig og repeterende boring.