Hvordan velge sponavsug?
 

Det finnes i prinsippet to typer avsug å velge mellom: vanlig sponavsug og vakumavsug. For å få optimal effekt av et sponavsug er det viktig å vite hva forskjellen er.

Et vanlig sponavsug har en høy gjennomstrømming av luft gjennom viften, mens et vakumavsug har mindre luftstrøm men høyere trykk. Med et vakumavsug kan en også minske slangediameter uten å miste effekt, mens hvis det samme gjøres med et sponavsug reduseres effekten betydelig. Derfor kan f.eks en overfres kobles til et vakumavsug uten problemer, mens ved tilkobling til et sponavsug vil det bli liten effekt.

Et vakumavsug har som regel også bedre filtrering, som oftest ned til 1 micron, mens et sponavsug har i utgangstpunktet filter som tar ned til ca 30 micron. Dog har de fleste tilleggsutstyr som kan gjøre filtreringen bedre. Som nevnt vil et sponavsug dra igjennom store mengder luft og rense luften via det store toppfilteret. Det egner seg derfor godt brukt der oppsamlingen skjer fra en maskin hvor det er mye spon som må fjernes. En høvel/avretter er et godt eksempel på en maskin som produserer mye spon. På et sponavsug samles sponen i en sekk som kan tømmes/skiftes.

I et vakumavsug må som regel beholderen tømmes (finnes også løsning med sekk). Et vakumavsug er som regel best egnet hvis en skal fjerne mye slipestøv fra pussemaskiner, men fungerer også  godt på vanlig spon

Det aller fineste støvet er også det farligste å puste inn. Støv er generelt vanskelig å bli kvitt men man kan bedre arbeidsmiljøet ved å bruke et sponavsug eller et vakumavsug. For å få et enda bedre miljø anbefaler vi også at et støvfilter benyttes. Et støvfilter finnes i ulike varianter, men felles er at de henges i taket og sirkulerer all luften i rommet igjennom et fin-filter minimum 10 ganger per time. Støvfiltere har vist seg svært effektive til å fjerne det aller fineste støvet.