Airbrush Aztek Solo AZ4702

756693
Airbrush Aztek Solo
Airbrush Aztek Solo AZ4702
Brutto vekt 0.4 kg
Merke Spraycraft
Netto vekt 0,4 kg