Innstillingsjig for høvelstål til høvel/avretter

654520
Bruk denne jiggen for raskt å stille inn høvelknivene i din stasjonær høvel. Kan brukes på alle maskiner hvor det er tilgang til selve kutterblokken eller på høvler som har faste bord i støpegods eller stål (ikke aluminium).

Bruk denne jiggen for raskt å stille inn høvelknivene i din stasjonær høvel. Kan brukes på alle maskiner hvor det er tilgang til selve kutterblokken eller på høvler som har faste bord i støpegods eller stål (ikke aluminium). Ved bruk av jiggen kan dette gjøres på minimalt med tid og med høy presisjon. Når en først har stilt inn jiggen kan samme innstilling brukes mange ganger på samme høvel. Se også tekniske data for minimumsmål etc.

Kort bruksanvisning:
Løft opp bordet/bordene slik at du har tilgang til kutterblokken. Før du starter bytte av kniver: roter kutterblokken slik at tuppen på ett skjær står på sitt høyeste punkt. Bruk en stållinjal eller tilsvarende, og legg denne på utmatningsbordet (fast bord) og over kniven. Tuppen av kniven skal så vidt være borti nedre del av linjalen. Gjør dette i begge ender av kniven og på alle høvelstålene. Det er selvsagt mulig å bruke jiggen ved også uten å gjøre dette men prosessen forenkler montering av nye kniver.

Når du har fastslått at knivene er korrekte, plasser en av jiggene over kutterblokken, slik at den holdes fast med magnetene. Skru justerstangen nedover til den så vidt tar borti kniven. Lås innstillingen med messing skruen. Noter ned innstillingen som vises på jiggen. Hver jigg kan variere litt så samme prosedyre må gjøres på begge jigger. Når du har gjort dette en gang og du bruker jiggen på samme høvel kan den brukes om igjen mange ganger. Ta bort de gamle knivene og sett inn en kniv løselig i kutterblokken. Plasser de to jiggene, en i hver ende av kniven, på kutterblokken. Løft kniven slik at den nå holdes på plass av magneten i jiggen. Kniven er nå i perfekt høyde og kan skrues fast. Gjenta prosessen på alle knivene.

HUSK Å KOBLE FRA STRØM FØR PROSEDYREN GJØRES.

Brutto vekt 0.5 kg
Merke Andre
Netto vekt 0,5 kg

Relaterte varer