Pyrografi kurs 4-5-6 oktober 2024

KURS_PYROSVG1
Kurs i bruk av pyrografi apparater, lær hvordan du kan dekorere og tegne med svipennteknikker.

Iren Tvedt Asbjørnsdatter Færevaag er en kjent tegner som startet med pyrografi for noen år siden og har raskt utviklet seg til en av de beste innen faget. Bildene hun skaper av ekorn, fugler og andre dyr er unike og fanger blikket øyeblikkelig.

Ved å delta på et kurs kan også du lære deg å dekorere tre med pyrografi teknikker. Du trenger ikke å kunne frihåndstegne da kursinstruktør har ferdige tegnede mønstre til å svi etter.

Målsetting:

Målsettingen med kurset er å gi en god innføring i pyrografiteknikker samt å sette deltakerne i stand til å komme i gang med egne prosjekter på en god måte.

Kursets varighet:

3 dager – totalt 24 timer. Start kl 9.00 til 17.00 hver dag.
Lunsj er inkludert i kursprisen.

Målgruppe:
Kurset men har ingen spesielle krav til forkunnskaper og passer både for nybegynnere og de med litt erfaring.

Undervisningsform:
Innføring i gruppe, samt individuell veiledning ut fra deltagernes ønske og nivå. Max 8 stk. 

Kursinnhold:

Dag 1

Ca 2 timer teori/demo:

- Info om forbehandling av emner (pussing).
- Info/demo overføring av motiv til emne med grafittpapir. Vise alternativ måte.
- Oppsett av sviutstyr, tips/demo rengjøring av svipenner underveis.
- Demo sviteknikk, valg av svipenn tilpasset hva en skal svi.

Dag 2

1 time demo:

- Skyggelegging av enkle strektegninger
- Store flater/kanter kan dekoreres/avsluttes med f.eks blåselampe

Deltakerne jobber videre med svitegning med veiledning. Evt felles demo underveis etter hva som dukker opp av spørsmål.

Dag 3

Ca 1-2 timer info/demo:

- Pyrografi kan bl.a kombineres med farger for prikken over i-en effekt (demo).
- Informere om ulike måter å etterbehandle arbeidene (f.eks lakk, olje, bivoks)
- Deltakerne jobber videre til kurs slutt.


Annen info:
I tillegg til kursavgift kommer det kr 200 i kursmateriell. Emner er ikke inkludert, men kan kjøpes av kursholder. Disse er tilpasset prosjektene og anbefales. 

Kurssted: 
Verktøy AS
Sjøhagen 2, 4016 Stavanger

Trenger du overnatting? Benytt vår avtale med Thon Hotel Maritim. KLIKK FOR INFO

 

Merke Verktøy AS