Galbert målebøyle metrisk

734790
Denne passeren, hvis vi kan kalle det for det, er konstruert av stolmakeren Peter Galbert i USA. Den er til uvurderlig hjelp for den som dreier mellom senter og skal ha nøyaktige dimensjoner på rundstokk.

Denne passeren, hvis vi kan kalle det for det, er konstruert av stolmakeren Peter Galbert i USA. Den er til uvurderlig hjelp for den som dreier mellom senter og skal ha nøyaktige dimensjoner på rundstokk. Det som er unikt er at du kan måle mens du dreier og mens emnet roterer! Galbert målepasser måler max fra ø13 til ø70mm (med roterende emne: fra ø19mm til 64mm).

Slik gjør du:
Forsøk ikke å måle et emne før det er dreid rundt! Legg den øvre «armen» på toppen av emnet fra baksiden av benken (se ill). og press inntil målepinne og nedre arm er i kontakt. Målepinnen vi da bevege skalaen slik at du lett kan lese av diameter i millimeter.

Kalibrering:
Finn et passende emne, med en kjent diameter, bruk gjerne f.eks bakdokk spindelen som referensemål. Legg passeren over referansemålet, les av skala. Hvis dette ikke stemmer kan låseskrue for skala løsnes og justeres. Fest låseskrue etter innstilling.

Måling ved dreiing –i fart:
Bruk et stikkjern, helst 3mm, eller større. Hold passer inntil fra baksiden, la «armene» gå i sporet som stikkjernet lager og mål mens du forsiktig kutter dypere spor inntil målet er nådd.

Laget i rustfritt stål og bevegelige deler i plast.

Brutto vekt 0.3 kg
Merke Andre
Netto vekt 0,3 kg