Gjengesnitt 1´´ for tre med tapp

751534
Gjengesnitt for tre for å lage gjenger i nøtteknekkere, blomsterpresse, rokker og en rekke andre produkter som trenger en stor treskrue.

Gjengesnitt for tre for å lage gjenger i nøtteknekkere, blomsterpresse, rokker og en rekke andre produkter som trenger en stor treskrue. Leveres med både snitt og tapp for gjennomgående hull. (Ikke bunntapp). Anbefalt bruk i tettvokste tresorter, bjørk, bøk etc. Fungerer dårlig i f.eks furu. I tillegg kreves bor for å bore opp hullet til tappen. Ekstra skjær kan leveres separat.

OBS: Bilder viser ikke reell dimensjon! Illustrasjonsbilder. Se varenavn for korrekt dimensjon.

Hvordan lage gjenger på en tapp?

1. Sjekk emnet grundig. Emnet må være i hardest mulig tre, med jevne årringer, unngå kvister. Kontroller at den er sirkelrund og ikke oval. Test at tappen passer i gjengesnittet – ikke for smal – ikke for bred.

2. Normalt så må det brukes en form for smøring ved gjenging. Linolje eller tung oil egner seg best til formålet, men f.eks Danish oil kan også brukes. Enkelte harde treslag krever gjerne at du gjennomvåter emnet før bruk. Dette kan ta alt fra noen få minutter til et par dager. Jo bedre smørt – jo lettere går arbeidet.

3. Før du starter gjengingen må enden av tappen avrundes. Dette kan gjøres enten med sandpapir, i dreiebenken, eller med annet egnet verktøy. Avrundingen bør være ca 1/8`` (3mm). Dette gjør at emnet lettere entrer gjengesnittet.

4. Det anbefales at emnet/tappen festes i f.eks en høvelbenk slik at den står stødig. Pass på at ikke emnet skades. Sett gjengesnittet inn på emnet/tappen med den glatte/største enden først.

5. Når skjæringen starter må du kanskje trykke gjengesnittet forsiktig nedover slik at skjæret får tak. Etter hvert så vil gjengesnittet lede sin egen vei og du trenger kun å vri det rundt uten å presse ned. Hvis skjæret møter stor motstand, vri litt tilbake ca ¼ omdreining, rens for evt spon som blokkerer, og forsøk på ny. Hvis du blir nødt til å skru gjengesnittet helt av for rengjøring, så MÅ du passe på at du treffer akkurat samme spor når du starter igjen. Faren for at du ødelegger gjengene som allerede er skåret er relativt stor hvis du må ta gjengesnittet helt av. Vær nøye!

6. Vi anbefaler at du tester gjengesnittet på et avkapp før du utfører gjenge operasjonen på ditt egentlige prosjekt. Det krever litt trening for å finne ut funksjonen skikkelig.

7. Sliping av skjær. Vi anbefaler ikke å slipe skjæret på smergelskive men kun bryne lett. Pass på å opprettholde samme vinkel på skjæret. Reserve skjær kan også leveres.

Hvordan lage innvendige gjenger?

1. Først må du bore et hull i emnet slik at gjengetappen kan føres inn i hullet. Dette må ikke være for stort eller for lite. Her er anbefalte størrelser:
½`` sett - 3/8`` bor (10mm) - ¾’’ sett – 5/8’’ (16mm) - 1’’ sett – 7/8’’ (22mm) 1 1/4’’ sett - 1 1/8’’ (29/30mm) - 1 1/2’’ sett – 1 3/8 (35mm)

2. Smøring anbefales brukt for en enklere prosess. Bruk linolje, tung oil eller annet høvelig smøremiddel. Husk at det må passe sammen med sluttbehandlingen du skal ha.

3. Det er meget viktig å holde tappen vinkelrett på emnet. Start sakte. Dette er viktig for å få et rent kutt ved oppstart, og for å unngå at det oppstår flising på kanten. For enkelte treslag så kan det hjelpe å avrunde kanten litt før oppstart.

4. Drei tappverktøyet et par omdreininger, stopp og drei tilbake ca en ¼ - ½ omdreining og rengjør for flis. Fortsett arbeid i denne rekkefølgen.

Brutto vekt 0.7 kg
Forventet levering 29.06.2024
Merke Andre
Netto vekt 0,7 kg

Relaterte varer