Raptor jigg 35gr for Wolverine

769785
Med en Raptor jigg brukt sammen med Wolverine slipejigg fra Oneway blir innstillingen av korrekt slipevinkel mye enklere og raskere.

Med en Raptor jigg brukt sammen med Wolverine slipejigg fra Oneway blir innstillingen av korrekt slipevinkel mye enklere og raskere.

Fordelen med å bruke RAPTOR Jigg er at du får nøyaktig samme vinkel hver gang du sliper, og enklere innstilling. Derved sparer du tid på sliping og levetiden på dreiejernet forlenges da du bruker samme vinkel hele tiden og unngår ekstra sliping som tærer på jernet.

Jiggene finnes i fem utgaver: 35gr, 40gr, 45gr, 50gr og 60grader som er tilpasset ulike dreiejern, selges enkeltvis. F.eks brukes 35gr til formskulp gjerne med en lang fingerneglfasong, 40gr til standard formskulp, 45gr til bollejern og andre skulper samt jern med dobbel slipefas, 50gr til bollejern og skrubb, 60gr til bollejern for innvendig dreiing i boller.

Raptor jigg’ene er laget i stål for å vare lenge. Må brukes sammen med ONEWAY VARIGRIND slipejigg (ikke inkludert, kjøpes separat v.nr 769776)

Kort bruksanvisning:
Før du starter må du sjekke at avstand fra senter av akslingen på benkesliperen, til underkant av Wolverine jiggen, er nøyaktig 165mm. Hvis dette ikke stemmer vil du ikke få korrekt vinkel. Gjør evt en justering med å fore opp/ta av under benkesliperen eller lage nytt fundament.

Still deretter inn VARIGRIND jiggen (ekstrautstyr) til nøyaktig 23grader mellom verktøyholder og foten. Sett gjerne et dreiejern i jiggen for enklere å kunne måle vinkelen. Når korrekt vinkel er oppnådd skrues jiggen godt fast. Det er lurt å la denne bli stående fast i 23 grader så lenge du skal bruke Raptor jiggen, ellers må denne innstillingen gjøres hver gang. (Se bilde for illustrasjon)

Innstilling med RAPTOR jigg. Ø200mm benkesliper. Stopp benkesliperen og vent til den står helt stille. Sett den smale enden av RAPTOR jiggen (bruk den ønskede vinkel modellen alt etter hvilket dreiejern som skal slipes) i V-holderen, og still inn lengden på v-armen slik at begge spissene i motsatt ende av RAPTOR tar borti slipeskiven. Lås V-armen, og ta bort Raptor jiggen.

Sett dreiejernet i VARIGRIND jiggen, bruk V-holderen som et mål til å stille inn slik at jernet stikker ut 51mm (selve v-holderen er 51mm lang, se bilder). Hvis du bruker en ø150mm benkesliper skal den stikke ut kun 44mm som da må måles. Vinkelen kan endres litt etter slitasjen på slipeskiven men dette er så minimalt at det har liten praktisk betydning. Start slipingen og du har raskt et ferdig slipt dreiejern med perfekt vinkel, hver gang!

Raptor jiggen kan også brukes til å stille inn plattform jiggen ved sliping av f.eks skrapejern, stikkjern m.m. Se bildet

Hvis du ønsker å ha en dobbel slipefas, slik som en del etter hvert foretrekker, stiller du inn utstikket på jernet til 64mm og sliper med en rullende bevegelse til begge sider. Etter litt sliping når du har en jevn fas, stiller du utstikket til 51mm og gjør siste finish på slipingen. Derved får du to slipefaser hvorav den øverste/siste blir utrolig jevn og fin og klar for dreiing. Husk at det da alltid er den øvre slipefasen som skal være i kontakt med treet.

RAPTOR er laget i USA.

Merke
Andre